Djursholms strövområden
Altorpskogen
5 11 12 13 14 15 19 50 67

Dalkarlsängen

4 12 52 57 63 64 73
Ekeby
1 3 4 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 21 23 26 29 30 35 36 41 42 45 53 58 65 66 68 69 74 75

Holmarna

6 15 16 21 22 23 25 27 32 33 34 38 44 46 48 51 55 56 60 61 71 72
Strandvägen
2 7 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 31 40 49 70 75
Ösby
4 15 16 18 19 23 25 26 28 31 36 37 39 43 47 62 75
Övriga områden
2 7 11 13 15 18 19 21 22 23 25 26 28 31 36 40 49 54 59 67 70
 

akleja 52
albino-and 33
albino-and 44
albino-anden 49
aldersbrå 59
allövbaggar 71
Anders på laggar 14
anka, underlig 71
ankor, lustiga 55
ask 25
aurorafjäril 37
axveronika 54
backlök 54
backskärvfrö 23
backtrav 24
backvial 70
badkar 43
berberis 44
bergdunört 51
bergklint 31
bergsbräsma 25
besksöta 57
besksötans bär 13
björkdunge 4
björktrast 16
björktrast 70
blekbalsamin 7
blodnäva 49
blombockar 34
blomfluga 69
blåeld 52
blåhake 65
blålusern 75
blåmes 11
blåmes 47
blåsippor 19
blåsuga 30
blåvinge 37
blåvinge 63
bläsänder 23
bockrot 69
bofink 18
bofink 39
bofinkhona 3
brakved 72
brun råtta 30
BrunoZetterberg 13
brunskära 62
brunänder 21
brunört 57
bunkestarr 50
buskskvätta

 

buskstjärnblomma 24
buskstjärnblomma 31
båtbild 2
bäckveronika 63
bäckveronika 66
dagg i gräs 26
dagisbarn 43
domherrar 10
domherrar 14
drillsnäppa 34
druvfläder 47
duva 13
duvhök 16
duvhök spillning 8
duvhökungar 39
duvvicker 40
ejder 20
ekbräken 67
ekorrbär 37
ekorre 11
eldlus 21
elefanter 31
enebacken 1
entita 16
entita 32
fackelblomster 66
fackelblomster 72
fasan 7
fasanhöna 8
femfingerört 60
fibblor 75
fingerborgsblomma 63
fiskgjuse 27
fiskgjusen 66
fiskmåsar 20
fisktärna 24
fisktärna 48
fjortonprickig nyckelpiga 72
fliknäva 52
flugsvamp 5
flyttblock 5
fnösketicka 13
foderhäck 11
fröautomat 14
fågelmatning 12
Fågelsången 46
fågelunge 45
fågelunge 50
får 46
fårtunga 69
fönsterlav 5
förgätmigej 25
förgätmigej 73

getapel 56
getrams 27
glansnäva 40
glim 49
gran 12
groda 45
grodmöja 52
grå flugsnappare 39
grå flugsnappare 41
gråfibbla 51
grågås 16
grågås 19
grågås 75
grågäss 22
grågäss 24
grågäss 32
gråsiskor 10
gråsiskor 14
gråsiskor 15
gråsparvar 10

gråsparv 11
gråsparvar 15
gräsandfamilj 40
gräshoppa 52
gräslök 44
gräslök 55
gräsänder 75
gröngöling 8
gröngöling 15
grönsaker i snön 15
grönsiska 47
grönsiskor 14

grönsångare 28
gul fetknopp 48
gul sötväppling 54
guldbagge 43
gullregn 36
gullris 64
gullvivor 33
gulsparv 9
gulsparvar 11
gulsporre 60
gåsört 44
gäddfiske 62
gökblomster 58
gökärt 30
gömsle 6
hagtornsträd 33
hampdån 58
hare 39
harklöver 57
harsyra 25
hassel 15
havstrutar 6
holkuppsättning 15

humleblomster 30
hundpromenad 15
hussvala 56
häger 1
häger 16
häger 44
häger ungfågel 17
hägerbon 16
hägerungar 38
hägerungar fiskelektion 56
härmsångare 37
hässelklocka 59
Hästhagen 41
häxkvast 11
höglandsboskap 8
Idavallen 47
Idavallen 47
igelknopp 68
igelkott 31
inristat hjärta på häll 34
isjakter 15
johannesört 71
jolster 1
jolster 14
jordlöpare 26
jordreva 3
jordrök 64
jungfrulin 45
jägare 11
järnsparv 19
jätteloka 63
jättestarr 35
kabbeleka 27
kaja 14
kajflock 1
kajor 20
kanadagås 16
kanadagås 31
kanadagås 38
kanadagäss 32
kanadagäss 74
Kapellängen 36
kardborre 69
kattfot 45
kattuggla 67
kaveldun 69
kirskål 72
klasefibbla 28
klotpyrola 53
knipa 12
kniphona 51

       

knipor 25
knutarv 48
knölklockor 70
knölsmörblomma 52
knölsvan 13
knölsvan m ungar 46
knölsyska 61
koja 8
kojbygge 9
kolonin 24
koltrastar 12
koltrastar 13
kor och kalvar 30
korp 15
korsört 4
korsört 8
krickor 23
krissla 54
krollilja 54
krustistel 68
kråka 22
kråkor 9
kråkor 23
kråkungar 2
kråkunge 40
kummin 41
kungsfågel 13
kungsljus 63
kungsmynta 61
kungsängslilja 25
kvadratspindel 8
kvickgräsfjäril 40
kålfjäril 46
kärleksört 44
kärleksört 72
kärrbräken 45
kärrfräken 42
kärringtand 31
kärrtistel 48
kärrviol 30
liljebagge 28
lin 75
lingonblomma 43
linnea 50
liten guldvinge 71
ljung 71
lokor 47
luktviol 19
lundbräsma 51
lupiner 47
lutande granen 2
läkevänderot 52

lärkträd 7
löktrav 31
mahonia 32
majveronika 45
malva 57
mandelblom 34
metalltrollslända 39
midsommarblomster 35
mindre hackspett 17
mindre hackspett 47
missne 53
mjölkört 60
mus får vintermat 15
myska 24
målla 59
mås 38
mås 46
måsunge 46
mörkt kungsljus 70
nagelört 25
natt och dag 35
nattskatta 64
nattvioler 53
Naturskolan 3
nejlikrot 40
nunneört 22
nunneört 28
Nybytorps skjul 14
nyckelblomster 50
nyckelpiga, fjortonprick
72
nyckelpiga, tvåprick 37
näktergal 26
nässelfjäril 19
nötkråka 19
nötskrika 5
nötskrika 18
nötskrika 30
nötskrikor 9
nötväcka 12
nötväcka 19
nötväckor 17
olvon 51
ormbär 67
ormrot 45
ormrot 74
ormvråk 6
ormvråkar 69
oxel 40
oxtunga 40
parksallat 64
penningört 8
peruansk blomma 73
pilört 71
pilfinkar 10
pipdån 75

popplar 75
prästkrage 70
påfågelöga 71
renfana 72
revsuga 49
ringduva 17
ringduva 28
rockentrav 49
rosendunört 66
rosendunört 69
rosendunört 74
rosenvial 59
rosor 64
Rubens udde 2
Rubens udde b 7
ryssgubbe 47
rådjur 18
rådjur 37
Råholmen 33
rävskelett 13
röd näckros 42
röd näckros 53
rödblära 27
rödfibbla 49
rödhake 26
rödhake 58
rödhake, övervintrande 15
rödklint 61
rödplister 69
rödstjärt 62
rödstjärtens unge 60
rödtoppa 73
rödvingetrast 21
rödvingetrast 47
rödvingetrast 58
rödögd flickslända 35
rönn 60
rörflen 6
rörhöna 17
rörhöna 29
sandlök 55
sandtrav 28
sandvita 66
scilla 28
sidensvansar 10

siktluckor 12
silltrut 51
silltrutar 16
silverstreckad pärlemofjäril 57
Sjöstugan 1
skarv 61
skatnäva 45
skator 2
skelört 31

skidor på golfbanan 13
skinnbagge 37
skogsduva 26
skogskovall 50
skogsnarv 34
skogssnäppa 68
skogsstjärna 36
skolavslutning 40
skolklass 3
skrakar 9
skrakhona 2
skrakhona 51
skrakungar 38
skrattmås 35
skrattmåsar 20
skrattmåsar 29
skridskor golfbanan 11
skräntärna 71
skräppa 68
skäggdoppingar 21
skäggdoppingunge 1
slingeväxter 53
slokstarr 63
slånbuskarna 32
slånbär 72
slända 8
slända 43
smådopping 42
småsporre 49
snatterand 11
snatterand 13
snatterand 48
snatteränder 38
snatteränder 72
snårvinda 59
snöbär 9
solrosor 73
solvända 58
sommargyllen 53
sothöna 43
sothöns 6
sothöns 12
sothöns 13
sothönsbo 22
sparvhök 5
sparvhök 50
sparvnäva 59
spillkråka 6
spillkråka 12
spjutmålla 60
starar 18
Starar 65
starrtuvor 35
steglitser 3

       

steglitser 10
steglitser 12
steglitser 42
stenknäck 14
stenknäck 18
stenknäck 25
stenknäck 49
stenros 73
stenskvätta 36
stenskvätta 41
stinkfly 73
stinknäva 61
stor blåklocka 54
stor pärlemofjäril 63
storfläckig pärlemofjäril 71
storrams 33
storskarv 22
storskrake hane 33
storskrake, hona 2
storskrake ungar 38
storspov 21
strandklo 65
strandskata m unge 46
strandskator 20
strandskator 22
strandskator 38
strandvänderot 51
strimlus 4
strimsporre 59
strätta 55
stensöta 55

stubbar, skandal 19
studenterna 29
styvmorsviol 44
styvmorsvioler 23
stånds 74
större hackspett 9
större hackspett 41
svalting 68
svalört 21
svanar 6
svanar 9
svanar 16
Svanäsholmen 27
svarta vinbär 55
svarthakedopping 35
svarthakedopping 42
svarthätta 43
svartmes 14
svartmes 43
svart-vit flugsnappare 28
svärdslilja 52
sånglärka 45
sårläka 50

sädesärla 18
sädesärla 45
sädesärla 72
säv 45
sävsparv 19
sävsparvens unge 42
sävsparvhane 26
sävsparvhona 26
talgoxe 15
talgoxe 53
talgoxe m bölder 11
tallhed 5
talltita 12
talltita 13
taltrast 25
teveronika 33
tibast 67
tickor 2
tiggarranunkel 52
tjärblomster 36
tofsmes 11
tofsmes 13
tofsvipa 30
tofsvipor 18
toppdån 51
toppfrostört 48
topplösa 58
tordyvel 5
tornfalk 21
tornsvala 29
trampört 60
trastsångare 34
trattlavar 9
trollduva 33
trutar 48
trädkrypare 15
trädkryparens bo 28
trädpiplärka 26
tulkört 70
tussilago 19
tvåprickig nyckelpiga 37
törnskata 37
törnskata 68
törnsångare 47
törnsångare 74
valborg Norrängen 23
vallmo 36
vallört 37
vattenbläddra 58
vattenskräppa 66
vattenstäkra 65
vattenveronika 4

veketåg 65
videört 61
videört 62
vigg 53
viggar 9
viggar 14
vigghona 42
vildbi 72
vinbärsfuks 4
vinbörsfuks 67
vinterståndare 15
vinterutflykt Ekebysjön 13
vit fetknopp 65
vit sötväppling 57
vita vinbär 55
vitblommning Svalnäsh 32
vitblära 54
vitkindade gäss 7
vitkindade gäss 20
vitkindade gäss 34
vitkindade gäss 75
vitsippor 23
vresros 55
Vår med blomskrift 18
vårlök 22
vårtörel 24
vårveronika 41
vårärt 25
våtarv 10
vägtistel 64
åkerförgätmigej 27
åkerkårel 46
åkermynta 68
åkerspergel 45
åkervinda 59
åkerviol 23
åkervädd 66
årsringar i tall 11
äkta gullris 67
ältranunkel 67
änder, lustiga 55
ängsbräsma 25
ängsfryle 24
ängsfryle 24
ängsklocka 57
ängsnejlika 44
ängsnäva 54
ängstrollslända 3
ängsvioler 33
äpplen 75
äpplen och nypon 4
ärenpris 58
ärtsångare 36
ögontröst 69

 

       

Hösten ( 1 - 10 )

1.
Ekeby:
Sjöstugan, enebacken, jolster, skäggdoppingunge, kajflock, häger

2.
Strandvägen:
Skrakhona, tickor, båtbild, Rubens udde.
Övriga omr:
kråkungar, skator, lutande granen,

3.
Ekeby:
 "fållan", Naturskolan, skolklass, bofinkhona, ängstrollslända, steglitser

4.
Dalkarlsängen:
"ängen", vinbärsfuks, vattenveronika
Ekeby:
Korsört, äpplen och nypon,
Ösby:
björkdunge, gul "röd strimlus",

5.
Altorpskogen:
Tallhed, nötskrika, sparvhök, flyttblock, tordyvel, flugsvamp, fönsterlav

6.
Holmarna: gömsle
,rörflen,ormvråk, spillkråka, svanar, sothöns, havstrutar

7. Strandvägen: lärkträd, Rubens udde, vitkindade gäss, fasan
Övriga omr:
blekbalsamin

8.
Ekeby:
en koja, korsört,penningört, fasanhöna, slända, kvadratspindel, duvhökens spilliningsstreck, höglandsboskap, gröngöling

9.
Strandvägen:
Kråkor, större hackspett,skrakar, viggar. svanar,trattlavar, snöbär, steglitser, kojbygge, nötskrikor, gulsparv

10.
Ekeby:
Domherrar, gråsiska, gråsparvar och pilfikar, våtarv, sidensvansar

Vintern ( 11- 16 )

11.
Altorpskogen:
tofsmes, jägaren, hö till en foderhäck, årsringar i fälld tall.
Ekeby: gulsparvar, häxkvast.
Strandvägen:
snatterand, gråsparv
Övriga omr: korre, blåmes, talgoxe med bölder, skridskor på golfbanan,

12.
Altorpskogen:
gran, en gammal fågelmatning, talltita,  nötväcka 
Dalkarlsängen:
steglitser
Ekeby:
spillkråka
Strandvägen:
koltrastar, sothöns, "siktluckor", knipa

13.
Altorpskogen: talltita, tofsmes, kungsfågel.
Ekeby: vinterutflykt till Ekebysjön, Bruno Zetterberg, rävskelett, fnösketicka, besksötans bär.
Strandvägen: sothöns, snatterand, knölsvan, koltrastar,
Övriga omr: duva, skidor på golfbanans vidder

14.
Altorpskogen:
siskor, undertecknad provar laggarna, domherrar, stenknäck, svartmes,
Ekeby:
jolster, Nybytorps skjul, kaja
Strandvägen: en finurlig fröautomat, viggar

15.
Altorpskogen: Korp, talgoxe, grönsaker, trädkrypare, en överlycklig mus.
Ekeby: gråsiskor, holkuppsättning.
Holmarna: isjakter, vinterståndare, hundpromenad.
Strandvägen: övervintrande rödhake
Ösby: gråsparvar
Övriga omr: hassel, gröngöling,

Våren ( 16 - 23 )

16.
Holmarna: häger, silltrutar, entita, hägerbon.
Strandvägen: svanar, kanadagås, grågås,  björktrast
Ösby: duvhök

17.
Ekeby:
 mindre hackspett, ringduva, rörhöna, nötväckor.
Strandvägen:
unghäger

18.
Ekeby: nötskrika, bofink, tofsvipor, rådjur
Strandvägen: stenknäck, starar
Ösby: sädesärla.
Övriga omr: "Vår"

19.
Altorpskogen: nötkråka
Ekeby: "Skandal" på  stubbar
Strandvägen:
grågås, nässelfjäril
Ösby:
järnsparv, sävsparv, nötväcka
Övriga omr:
tussilago, blåsippor, luktviol,

20.
Strandvägen:
 fiskmåsar, skrattmåsar och kajor strandskator, vitkindade gäss, ejder

21.
Ekeby:
brunänder, rödvingetrast
Holmarna:
storspov, skäggdoppingar, svalört
Övriga omr:
tornfalk, eldlus

22.
Holmarna:
storskarv, vårlök
Strandvägen:
strandskator, kråka, sothönsbo, grågäss.
Övriga omr:
nunneört

23.
Ekeby:
åkerviol
Holmarna:
bläsänder och krickor, kråkor, "vitsippor", styvmorsvioler.
Ösby:
backskärvfrö
Övriga omr:
Norrängens   valborgsbål

Sommaren ( 24 - 75 )

24.
Strandvägen: Grågäss, fisktärna, kolonin, ängsfryle, buskstjärnblomma, vårtörel, myska, ängsfryle, backtrav

25.
Holmarna:
ask, bergsbräsma
Strandvägen: stenknäck, taltrast
Ösby: knipor
Övriga omr:  nagelört, harsyra, vårärt, förgätmigej, ängsbräsma, kungsängslilja,

26.
Ekeby: Skogsduva, rödhake, trädpiplärka, sävsparvhane, sävsparvhona,
Ösby: näktergal
Övriga omr: dagg, jordlöpare

27.
Holmarna: marken på Svanäsholmen, fiskgjuse, kabbeleka, rödblära, åkerförgätmigej, getrams

28.
Ösby: trädkryparens bo, ringduva, svart-vit flugsnappare, grönsångare
Övriga omr: liljebagge, sandtrav, scilla och nunneört, klasefibbla

29.
Ekeby: Tornsvala, skrattmåsar, -norpar bomaterial, rörhöna, studenterna
30.
Ekeby: Kalvar och kor, gökärt, blåsuga,, kärrviol , tofsvipa, humleblomster, brun råtta, nötskrika

31.
Strandvägen: kanadagås, buskstjärnblomma,
Ösby: löktrav och skelört,
Övriga omr: Elefanter, igelkott, bergklint, jordreva, kärringtand

32.
Holmarna: entita i slånbuskarna, "vitblommningen" kanadagäss, grågäss, mahonia

33.
Holmarna: Teveronika, albino-and, trollduva, Råholmen, gullvivor, storrams, ängsvioler, storskrake, hagtornsträd

34.
Holmarna:  trastsångare, inristat hjärta på häll, mandelblom, blombockar, skogsnarv, vitkindade gäss, drillsnäppa

35.
Ekeby: svarthakedopping, skrattmås, midsommarblomster, rödögd flickslända, jättestarr, natt och dag, starrtuvor

36.
Ekeby: vallmo, stenskvätta
Ösby: skogsstjärna, tjärblomster, ärtsångare
Övriga omr: Kapellängen, , gullregn

37.
Ösby: rådjur, törnskata, blåvinge, tvåprickig nyckelpiga, skinnbagge, vallört, aurorafjäril, ekorrbär, härmsångare

38.
Holmarna: mås, kanadagås, strandskator, hägerungar, snatteränder, skrakungar, kanadagås och strandskator

39.
Ösby:
  hare, bofink, duvhökungar, metalltrollslända, grå flugsnappare

40.
Strandvägen: skolavslutning, glansnäva, oxel, oxtunga
Övriga omr: Gräsandfamilj, duvvicker, nejlikrot, kråkunge, kvickgräsfjäril

41.
Ekeby: Hästhagen, vårveronika, kummin, större hackspett, stenskvätta, grå flugsnapparens unge

42.
Ekeby:
Smådoppingar, svarthakedopping, sävsparvens unge, steglitser, kärrfräken, vigghona, röd näckros

43.
Ösby: Ungar från dagis, ett gammalt badkar, lingonblomma, guldbagge, svartmes, slända, svarthätta, sothöna

44.
Holmarna: albino-and, häger, styvmorsviol, gräslök, kärleksört, berberis, gåsört, ängsnejlika

45. Ekeby: fågelunge, kattfot, jungfrulin, majveronika, groda, ormrot, säv, kärrbräken, skatnäva, åkerspergel, sånglärka, sädesärla

46.
Holmarna: Vy från Fågelsången, mås, knölsvan m ungar, strandskata med unge, åkerkårel, får, måsunge,kålfjäril

47.
Ösby: Idavallen, grönsiska, mindre hackspett, lupiner, ryssgubbe, lokor, druvfläder, rödvingetrast, törnsångare, blåmes, Idavallen

48.
Holmarna:
snatterand,  kärrtistel, toppfrostört, gul fetknopp, knutarv, fisktärna, trutar

49.
Strandvägen: albino-anden, blodnäva.
Övriga omr: rödfibbla, småsporre, stenknäck, glim, revsuga, rockentrav

50.
Altorpskogen: fågelunge, bunkestarr, sparvhök, sårläka, nyckelblomster, linnea, skogskovall

51.
Holmarna: skrakhona, kniphona, olvon, strandvänderot, bergdunört, toppdån, lundbräsma, trut, gråfibbla

52.
Dalkarlsängen: Knölsmörblomma, grodmöja, tiggarranunkel, svärdslilja, blåeld, akleja, fliknäva, läkevänderot, gräshoppa

53.
Ekeby:
Talgoxe, sommargyllen, vigg, röd näckros, nattvioler, klotpyrola, missne, slingeväxter

54.
Övriga omr:
krollilja, stor blåklocka, ängsnäva, backlök, gul sötväppling, vitblära, axveronika, krissla

55.
Holmarna:
Vresros, sandlök, strätta, stensöta, vita vinbär, svarta vinbär, gräslök, några (ankor) lustiga änder (ankor)

56.
Holmarna: getapel, hussvala, hägerungarnas fiskelektion

57.
Dalkarlsängen:
vit sötväppling, besksöta, brunört, harklöver, ängsklocka, silverstreckad pärlemofjäril, malva

58.
Ekeby: rödhake, ärenpris, topplösa, gökblomster, vattenbläddra, rödvingetrast, solvända, hampdån

59.
Övriga omr:
Rosenvial,baldersbrå, sparvnäva, strimsporre, hässelklocka, målla, snårvinda, åkervinda.

60.
Holmarna: Rödstjärtens unge, mjölkört, trampört, spjutmålla, femfingerört, gulsporre, trampört, rönn

61.
Holmarna: knölsyska, skarv, rödklint, videört, kungsmynta, stinknäva

62.
Ösby: gäddfiske, rödstjärt, videört, brunskära

63. Dalkarlsängen: fingerborgsblomma, kungsljus, jätteloka, stor pärlemofjäril, bäckveronika, slokstarr, blåvinge

64.
Dalkarlsängen: rosor, vägtistel, gullris, jordrök, nattskatta, parksallat

65.
Ekeby: Starar, blåhake, vit fetknopp, strandklo, vattenstäkra, veketåg

66.
Ekeby: fiskgjusen, sandvita, bäckveronika, rosendunört, fackelblomster, vattenskräppa, åkervädden

67.
Altorpskogen: ormbär, ältranunkel,ekbräken, tibast, äkta gullris, vinbörsfuks
Övriga omr: kattuggla

68.
Ekeby:
Skogssnäppa, skräppa, törnskata, åkermynta, svalting, igelknopp, krustistel

69.
Ekeby: Ormvråkar, rosendunört, bockrot, ögontröst, fårtunga, rödplister, kaveldun,  blomfluga, kardborre

70.
Strandvägen: tulkört, mörkt kungsljus
Övriga omr: Knölklockor, backvial, prästkrage, björktrast

71.
Holmarna: Ljung, påfågelöga, skräntärna, pilört, storfläckig pärlemofjäril, liten guldvinge, allövbaggar, johannesört, underlig anka

72.
Holmarna:
Sädesärla, renfana, brakved, snatteränder,  slånbär, fjortonprickig nyckelpiga, fackelblomster, kirskål, vildbi, kärleksört

73.
Dalkarlsängen: Solrosor, rödtoppa, stinkfly, peruansk prydnadsblomma, stenros,  förgätmigej

74.
Ekeby: törnsångare, ormrot, stånds, buskskvätta, rosendunört, kanadagäss

75.
Ekeby:
fibblor, blålusern
Strandvägen: äpplen, vitkindade gäss, grågås, popplar, gräsänder, lin
Ösby:  pipdån

Upp i denna bildlista:  1.25.50.